Tuesday, April 26, 2011

Guru Mesti Berubah!

Berikut adalah alasan-alasan munasabah tentang...mengapa guru-guru mesti berubah selari dengan berubahnya sukatan pelajaran sekolah rendah dan cara menilai anak-anak seawal usia tujuh tahun...

1. Jika terlalu memberi penekanan kepada satu sahaja aspek JERI iaitu intelek, maka matlamat FPN pula tidak tercapai.

2. Jika pendidikan berteraskan peperiksaan diteruskan, maka penglibatan murid dalam kokurikulum akan berkurangan.

3. Jika kita masih memberi penilaian kepada murid berdasarkan keputusan peperiksaan, maka kaedah ini sesungguhnya sangat memberi tekanan kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri.

4. Jika menilai produk akhir itu lebih penting (5A atau 7A dalam UPSR), maka tujuan untuk membentuk modal insan yang cemerlang tentunya tidak dapat direalisasikan.

5. Jika guru masih ditekan untuk menghabiskan sukatan pelajaran, maka tentu sekali proses pembelajaran yang sepatutnya tidak dapat dijalankan.

6. Melalui dasar baru ini, martabat profesyen keguruan dapatlah ditingkatkan...integriti meningkat dan guru akan lebih dihormati.

7. Sebenarnya, sistem pentaksiran di sesetengah negara maju sudah lama berubah. Di sana, mereka tidak lagi mengadakan peperiksaan awam sebagai cara menilai murid-murid...

Guru-guru sekalian, hadamkan selumat-lumatnya tentang dokumen standard, band, standard prestasi, deskriptor, evidens dan sebagainya...kemudian, ayuh berubah!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails