Thursday, July 1, 2010

YANG DICINTAI ALLAH DAN RASUL-NYA

menurut al-Quran dan as-Sunnah.1. Orang yang sabar. (Surah Ali Imran:146)

2. Orang yang bersatu-padu berperang pada jalan Allah. (Surah As-Saff:4)

3. Orang yang adil. (Surah Al-Hujurat:9)

4. Orang yang bertawakkal. (Surah Ali Imran:159)

5. Orang yang berbuat baik. (Surah Al-Baqarah:195)

6. Orang yang bertakwa. (Surah Ali Imran:76)

7. Orang yang teliti dan tekun.

8. Orang yang suka membantu orang yang malang.

9. Orang yang lemah-lembut.

10. Orang yang peramah.

11. Orang yang taat.

12. Orang yang mempunyai pekerjaan.

13. Orang yang rendah hati.

14. Orang yang selalu mengulangi doanya.

15. Orang yang menunaikan fardu dan sunat.

16. Orang yang mensyukuri nikmat.

17. Orang yang cemburu kerana kebaikan.

18. Orang yang tidak banyak cakap.

19. Orang yang sopan-santun.

20. Wanita yang tidak mandul.

21. Orang yang mengutamakan hal yang penting.

22. Orang yang suka memuji-Nya.

23. Orang yang mencintai anaknya.

24. Orang yang berakhlak tinggi.

25. Orang yang kuat imannya.

26. Orang yang pemaaf.

27. Orang yang kekal dalam kebiasaan yang baik.

28. Orang yang suka memberi nasihat.

29. Orang yang suka berbuat baik.

30. Penguasa yang adil.

31. Nama yang baik.

32. Orang yang solat, berbakti kepada ibu bapa dan berjihad.

33. Orang yang selalu berzikir.

34. Orang yang suka menolong sesama manusia.

35. Orang yang selalu menggembirakan orang lain.

36. Orang yang tidak lancang berbicara.

37. Orang yang mendasarkan kesukaan dan kebencian kerana Allah.

38. Orang yang diberi nama ‘hamba Allah’ (Abdul/Abdullah).

39. Masjid.

40. Orang yang menggunakan bahasa yang baik.

41. Orang yang berketrampilan dan cekap.

42. Orang yang memberi bantuan belajar.

43. Orang yang berakhlak luhur.

44. Rumah penginapan dan pendidikan untuk anak yatim.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails