Tuesday, November 23, 2010

Mahir Bahasa

Dalam Bahasa Melayu, hanya kata ini sahaja yang dieja rapat untuk membentuk satu kata yang lain, iaitu:

1. antarabangsa
2. tandatangan
3. sukarela
4. olahraga
5. matahari
6. jawatankuasa
7. bumiputera
8. beritahu
9. kerjasama
10. warganegara
11. tanggungjawab
12. pesuruhjaya
13. sukarela
14. suruhanjaya
15. kakitangan

Bagi semua kata di atas, untuk menunjukkan banyak hendaklah digandakan secara keseluruhan, contohnya:

tandatangan-tandatangan, suruhanjaya-suruhanjaya, warganegara-warganegara.

Bagi perkataan  lain, hanya kata yang pertama sahaja yang digandakan, contohnya:

guru besar : guru-guru besar
suku kata : suku-suku kata
kapal terbang : kapal-kapal terbang
rumah tangga : rumah-rumah tangga

Perkataan ini mempunyai formula tertentu jika hendak menggunakan imbuhan, iaitu:

campur aduk + imbuhan awalan/akhiran = bercampur aduk
campur aduk + imbuhan apitan = mencampuradukkan

ambil alih + imbuhan awalan/akhiran = ambil alihan
ambil alih + imbuhan apitan = pengambilalihan

* semoga kita akan menggunakan formula yang betul ketika menulis dan bertutur menggunakan bahasa ibunda ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails