Wednesday, January 11, 2012

Keliru sungguh. Baharu, baru atau baru-baru?


Kata 'baru' dan 'baharu' merupakan kata adjektif yang digunakan untuk merujuk sesuatu yang belum dipakai atau belum lama dipakai, contohnya basikal baru/baharu atau kasut baharu/baru. Padanan bahasa Inggerisnya ialah new.

Kata baru sebagai kata bantu digunakan dalam konteks 'tidak berapa lama dahulu' atau 'tidak lama sebelum ini'. Contohnya baru-baru ini, baru tiba, baru sedar. Padanan bahasa Inggeris bagi 'baru' di sini ialah just, dan 'baru-baru' ini ialah recently.

Contoh:

-Ayah membelikan adik basikal baharu/baru.
-Selepas saya jelaskan baru dia sedar.


~kuasai bahasa anda~

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails