Sunday, November 10, 2013

Tanggungjawab Guru Alaf Baharu


Tanggungjawab terhadap diri sendiri:
1. Menjaga keselamatan diri
2. Menjaga kebersihan
3. Memahami kekuatan dan kelemahan diri
4. Meningkatkan kesejahteraan diri
5. Melibatkan diri dalam program peningkatan kualiti sebagai guru

Tanggungjawab terhadap ilmu:
1. Penguasaan ilmu takhassus
2. Iltizam terhadap amanah ilmiah
3. Amal dan kembangkan ilmu
4. Ikuti perkembangan teknologi dalam pendidikan
5. Manfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan sejagat

Tanggungjawab terhadap profesyen:
1. Menepati masa
2. Free period
3. Mengutamakan tugas hakiki

Tanggungjawab terhadap pelajar:
1. Memperbaiki kecekapan ikhtisas
2. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan
3. Bersikap adil
4. Menjaga kerahsiaan
5. Membimbing atau mengajar tanpa bayaran
6. Role model

Tanggungjawab terhadap ibu bapa/penjaga murid:
1. Menghormati
2. Mewujudkan hubungan mesra
3. Memastikan kerahsiaan maklumat murid
4. Meneliti maklumat
5. Elak sikap double standard
6. Menjaga tutur kata

Tanggungjawab terhadap rakan sejawat:
1. Memelihara profesyen
2. Menunaikan tanggungjawab dengan rajin
3. Membantu rakan sejawat
4. Menjadi ahli persatuan guru
5. Memelihara komunikasi

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara:
1. Elak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Rukunegara
2. Mengambil bahagian dan kegiatan masyarakat
3. Kerjasama dalam masyarakat
4. Meningkatkan kehidupan bermoral, kebudayaan dan kecendekiawanan
5. Memupuk sikap dan nilai murni

Sumber: Kursus Pemantapan Guru bagi Program j-QAF Peringkat Negeri Selangor.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails